smspinigai.lt
Savanoriai išgelbėjo kalytę nuo neišvengiamos mirties. Tačiau TO jie nesitikėjo…
Pirmas kreditas nemokamai vis dažniau ir dažniau reklamos vilioja eilinius skolintojus. Šios akcijos iniciatoriai yra ne kas kita, kaip greitųjų kreditų bendrovės, kurios siūlo pirmą nemokamą kreditą internetu, t.y. kreditą be palūkanų.[8]. Norint įsigyti didesnį pirkinį, tačiau einamuoju laiku trūkstant lėšų, vartotojai dažniausiai griebiasi lengviausios išeities – greitai išduodamų vartojamųjų kreditų. Tad nesistebėtina, kad vartojamieji kreditai Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje yra dažniausiai išduodama paskolos rūšis. Kadangi vartojamųjų kreditų skolinama suma yra mažiausia iš visų galimų paskolų rūsių (tačiau dėl didesnės rizikos-palūkanų norma didesnė), norint Lietuvos piliečiui ja pasinaudoti tereikia turėti 18 metų ir gauti nuolatines pajamas. Ir štai, ilgai laukti nereikėjo. Sunkmetis iš Lietuvos dar nepasitraukė, o pavieniai bankai jau trimituoja apie atsuktą vartojamųjų paskolų čiaupą. Kartu su jais naujus klientus vilioja ir kredito unijos, kurios iki šiol paskolų rinkoje buvo šešėlyje. Tačiau ar Lietuvoje dar yra tokių, kurie gali imti vartojamąsias paskolas? Finansinių sunkumų prispausti žmonės per krizės šėlsmą gelbėjosi rydami greituosius kreditus, tačiau gelbėjimo ratas nemažai daliai tapo inkaru. Palyginti nedideles sumas skolinančios nereguliuojamos bendrovės užkrauna tokias palūkanas, kad skola pučiasi neįtikėtinais tempais.[10]. Dabar jau galima konstatuoti – greitųjų kreditų įmonės išnaudojo savo progą: bankai neskolino, gyventojai, susidūrę su laikinais sunkumais, ieškojo greitų išeičių ir itin brangiomis paskolomis kamšė skyles. [11]. Greitųjų kreditų banga Lietuvą apniko vos prieš porą metų. Šiuo metu yra šimtai bendrovių suteikiančių smulkias vartojamąsias paskolas iki 1000 litų. Daugelyje tokių bendrovių norint gauti kreditą nereikia net pasirodyti jų biure pasirašyti sutartį – paskolos suteikiamos paspaudus vos pora pelės klavišų ar išsiuntus SMS žinutes. Dėl aukštos tokių paskolų rizikos, suviliotiems lengvų ir greitų pinigų uždedamos milžiniškos palūkanos. Greitųjų kreditų skyrimo tvarka tampa vis griežtesnė: pasak GVKA (Lietuvos greitųjų vartojimo kreditų asociacija) direktorės Kristinos Nemaniūtės šiai dienai yra atmetama nuo 30 iki 60 procentų prašymų išduoti greituosius kreditus. 2009 metų pradžioje atsirado daugiau įrankių, kurie padeda vertinti klientų mokumą, t.y. galimybe patikrinti duomenis „Sodroje“ ir Greitųjų vartojimo kreditų biuras, kur asociacijos narės tarpusavyje keičiasi informacija apie jų klientų finansinius įsipareigojimus. Taip pat dėl nevaldomų greitųjų kreditų suteikimo įmonių Lietuvoje sąlygų jau kyla susirūpinimas ir valdžios institucijose – planuojama įstatymais apriboti jų skyrimą ir patvirtinti palūkanų ribas, kurios neturėtų būti daugiau nei 50% aukštesnės, nei įprastų vartojamųjų paskolų.[10]. 1. KREDITAI 1.1. Kas yra kreditas? Kreditinių santykių prielaidos susiformavo dar pirmykštėje bendruomenėje jos nariams persiskirstant pagal turtinius požymius. Piniginių santykių bei vertės plėtra sudarė galimybę plėtotis ir kreditiniams santykiams. Kreditas (lot.k. creditum reiškia paskolą, skolą) – komercinis pasitikėjimas ir prekių arba pinigų skolinimas už palūkanas. Veikiant kreditiniams santykiams, aktyviai perskirstomos šalies laisvos finansinės lėšos, siekiant kuo racionaliau panaudoti skolintas lėšas, o tai jos ekonomikai labai naudinga. Kreditiniame sandoryje dalyvauja du subjektai: kreditorius (paskolos davėjas, skolintojas) ir skolininkas (paskolos ėmėjas), ir kiekvienas jų turi savus ekonominius interesus.[2]. Taigi, Kreditas yra tam tikra pinigų suma, kurią finansinė institucija skolina fiziniam ar juridiniam asmeniui ir numato sąlygas, susijusias su jos vartojimu ir grąžinimu. Išskiriami 2 pagrindiniai kreditų tipai: būstui, automobiliui ir kitoms prekėms įsigyti suteikiama paskola; mokėjimo kortelės savininkui suteikiamas kreditas, kurį galima išleisti pagal poreikius: dalimis, įsigyjant skirtingas prekes ar paslaugas skirtingose parduotuvėse. [6]. 1.2. Kredito funkcijos ir principai Pagrindinės kredito funkcijos: Tai kreditinių išteklių formavimas ir jų panaudojimas paskolų forma; Pakeičiamoji. Apyvartoje esantys grynieji pinigai pakeičiami kreditiniais pinigais, o atsiskaitymuose tarp įmonių grynieji pinigai pakeičiami atsiskaitymais negrynais pinigais, darant atitinkamus įrašus sąskaitose, esančiuose bankuose. Keičiant grynuosius pinigus kreditinėmis operacijomis sumažėja cirkuliacijos kaštai ir spartėja apyvartinio kapitalo apyvartumas; Kontrolinė. Kontroliuojama įmonių ir organizacijų finansinė būklė, nes kreditinės operacijos dažniausiai atliekamos bankuose. [4] Tiek lietuvių autoriai, tiek užsienio šalių ekonomistai išskiria šias pagrindines vidaus kredito formas:. Šiuo atveju valstybė naudoja gyventojų lėšas, laikomas taupomajame banke, taip pat valstybinio socialinio draudimo lėšas. Be to, valstybė gali išleisti vidaus paskolos obligacijas. Bankinis. Bankai teikia kreditus įmonėms, organizacijoms ir gyventojams. Vartotojiškas. Jį gauna gyventojai pavyzdžiui, buto statybai ar jo remontui. Šis kreditas teikiamas prekinėje formoje tiekėjo pirkėjui, atidedant mokėjimą tam tikram laikotarpiui už parduotas prekes ar teiktas paslaugas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę nuo 1992 m. birželio 30d. valstybinėms, valstybinėms akcinėms, akcinėms, privačioms įmonėms ir organizacijoms leidžiama parduoti viena kitai prekes kreditan. Komercinį kreditą galima teikti išrašant vekselius. Pažymėtina, kad Lietuvos respublikos finansų ministerija dar neapsirūpinus krašto ūkio kreditavimo vekselių blankais. Pagal šią formą viena valstybė teikia kreditą kitai valstybei. Kreditavimo tikslai. Verslo paskolos kaip investuotojų (skolintojų) pinigai gali būti skolininko panaudoti: 1) materialiniams ištekliams įsigyti, 2) investiciniams projektams finansuoti, 3) ūkinei komercinei veiklai finansuoti, 4) vertybiniams popieriams, prekiniams ir kitiems dokumentams apmokėti, 5) mokesčiams ir kitiems mokėjimams atlikti, 6) naujoms įmonėms įsigyti, 7) filialams, atstovybėms užsienyje atidaryti ir finansuoti ir pan. Paskola apyvartiniam kapitalui yra skirta įmonės apyvartinio kapitalo poreikiams tenkinti ar verslui plėtoti. Jei įmonės banko sąskaitai suteiktas kredito limitas, galima bet kuriuo metu pasiskolinti iš anksto nustatytą pinigų sumą iš įmonės banko sąskaitos ir tam tikrą laiką turėti neigiamą banko sąskaitos likutį. Kredito pagalba perskirstomi laikinai laisvi piniginiai ištekliai, kurie panaudojami versle arba asmeniniam vartojimui. Kreditas yra komercinių partnerių pasitikėjimas skolinant pinigus arba prekes už palūkanas. Kreditiniai santykiai susidaro perskirstant šalyje finansinius išteklius. Laisvų lėšų kaupimas ir jų perskirstymas sudaro galimybę lanksčiai ir efektyviai naudoti ūkyje laikinai laisvas lėšas.

Greitos paskolos šiuo metu yra vienos iš populiariausių paskolų rūšių dėl to, kad šios paskolos suteikiamos greitai ir be jokių didelių formalumų. Greitųjų paskolų suma yra nuo 1000 Lt iki 40 000 Lt, o paskolos grąžinimo terminas nuo 3 mėnesių iki 5 metų. Imant greitąją paskolą vartotojui yra suteikiama daugybė privalumų: nereikia pateikti ataskaitos apie panaudotą paskolą, nereikia įkeisti turto, suteikiama galimybė pasirinkti priimtiniausią paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo būdą, taip pat suteikiama galimybė grąžinti paskolą ankščiau termino (be papildomo mokesčio). Šiuo metu tai viena iš populiariausių paskolų rūšių. Atsiradus nenumatytoms išlaidoms arba tiesio pritrūkus pingų ir kai jų reikia gauti skubiai žmonės imasi greitųjų paskolų teikamų paslaugų. Greitosios paskolos, ką jau galima suprasti iš jų pavadinimo, yra suteikiamos greitai ir be jokių didelių formalumų, kas yra labai patogu pritrūkus pingų. Greitųjų paskolų suteikimo suma yra iki 40 000 Lt, o paskolos terminas yra nuo 3 mėn. iki 5metų. Greitosios paskolos suteikiama valiutai yra litai, eurai arba JAV doleriai ( jeigu kliento valiuta gaunama JAV doleriais). Greitos paskolos turi daug privalumų. Imant greitą paskolą Jums nereikės pateikti ataskaitos kur ir kam išleidote paskolos pinigus. Jums nereikės įkeisti turto (kas yra labai pavojinga). Yra suteikiama galimybė pasirinkti palankiausią palūkanų mokėjimo ir paskolos grąžinimo būdą. Taip pat yra galimybė apsidrausti ir suteikti finansinį saugumą sau ir savo artimiesiems. Suteikiama galimybė grąžinti paskolą ankščiau laiko be papildomo mokesčio. Paskolos yra išduodamos su fiksuota metų palūkanų norma (palūkanos nekeičiamos iki paskolos padengimo pabaigos). Nuo kiekvieno kliento finansinių galimybių įvertinimo, paskolos valiutos, skolinimosi laikotarpio ir kitų naudojamų banko paslaugų priklauso palūkanų dydis. Paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui yra suteikiami du būdai: 1) Anuetų metodas – klientas kas mėnesį moka tą pačią sumą. 2) Linijinis metodas - klientas paskolą grąžinalygiomis dalimis, o palūkanos laikui bėgant mažėja.

Privati paskola – skirta vartojimo reikmenims arba kitoms paskirtims. Paskolos suteikiamos su kintama arba fiksuota paskolų palūkanų norma. Paskolos dydis priklauso nuo skolininosi termino, paskolos valiutos ir kliento finansinių galimybių grąžinti paskolą (nuo gaunamų pajamų). Privačios paskolos terminas yra nuo 6 mėnesių iki 10 metų. Paskolą reikia grąžinti ir palūkanas mokėti nustatytais terminais. Privati paskola yra skirta vartojimo reikmėms arba kitokioms reikmėms. Privačias paskolas teikia DnBNORD bankas, kuris suteikia palankias privačių paskolų sąlygas. Jeigu Jūs įkeičiate būstą, tai galite gauti iki 80 proc.vertės paskolą, nuo įkeičiamo turto. Jūs turite galimybę apdrausti įkeičiamą turtą banke taip sutaupydami laiko. Yra suteikiama galimybė atidėti paskolos grąžinimą iki metų. Taip pat Jums suteikiama galimybė pasirinkti paskolos ir palūkanų mokėjimo būdą. Privačios paskolos terminas yra nuo 6 mėnesių iki 10 metų. Paskolą Jūs turite grąžinti ir palūkanas mokėti terminais, kuriuos nustatė bankas. Paskolos suteikiamos su fiksuota arba kintama metinių palūkanų norma. Palūkanų dydis priklauso nuo paskolos valiutos ir skolinimosi laikotarpio bei nuo individualaus kliento finansinių galimybių įvertinimo. Klientams, kurie naudojasi kitomis banko paslaugomis bankas siūlo itin palankias paskolos sąlygas. Mokėti palūkanų normas galima pasirinkti vienu iš dviejų būdų: fiksuota arba kintama palūkanų norma. Tačiau jei Jūs norite saugumo ir stabilumo, tuomet rinkitės fiksuotą palūkanų normą (palūkanų norma nebus keičiama pasirinktą laikotarpį).

Paskolos su įkeitimu yra suteikiamos nekilnojamam turtui įsigyti, verslui plėtoti bei įvairioms asmeninėms išlaidoms. Paskolos su įkeitimu suma yra neriboja, ji priklauso nuo kliento gaunamų pajamų ir nuo užstato vertės. Paskola su įkeitimu suteikiama litais arba eurais, o jos terminas - iki 3 metų. Norint gauti paskolą su įkeitimu reikia turėti kažkokio nekilnojamojo arba kilnojamojo turto (namą, butą, sklypą, lėšų sąskaitoje, vertybinių popierių ir kt.). Siūlomas įkeisti nekilnojamas arba kilnojamas turtas turi būti įvertintas turto vertintojų. Paskolos su įkeitimu yra suteikiamos nekilnojamam turtui įsigyti, verslui plėtoti bei įvairioms asmeninėms išlaidoms. Paskolos su įkeitimu suma yra neriboja, ji priklauso nuo kliento gaunamų pajamų ir nuo užstato vertės. Paskola su įkeitimu suteikiama litais arba eurais, o jos terminas - iki 3 metų. Norint gauti paskolą su įkeitimu reikia turėti kažkokio nekilnojamojo arba kilnojamojo turto (namą, butą, sklypą, automobilį, lėšų sąskaitoje, vertybinių popierių ar kt.). Siūlomas įkeisti nekilnojamas arba kilnojamas turtas turi būti įvertintas turto vertintojų. Paskolos su įkeitimu yra teikiamos mažesnėmis palūkanomis, nei be užstato, nes taip bankas apsidraudžia nuo rizikos prarasti paskolintus pinigus, jei Jūs nesugebėsite grąžinti paskolos. Imant paskolą su įkeitimu Jūs galite įkeisti objektą (pvz., namą, butą), kurį norite įsigyti už paskolos pinigus.

Facebook'o komentarai